Praktijk Kolibrie is gelegen in Hoogstraten. 


We werken met 2 enthousiaste hulpverleners in onze praktijk (1 psychologe (Katleen Van Bavel) en 1 psychologisch consulente (Elke Keysers)). 

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht. 


Binnen onze praktijk staat goede zorg voor onze cliënten voorop. We proberen voor iedereen hulp op maat uit te werken. Bij aanmelding bekijken we ook steeds bij wie van ons cliënten het beste geholpen kunnen worden, afhankelijk van onze specialisaties, leeftijd van het kind/jongere, de hulpvraag, .... Visie


De Kolibrie is het kleinste vogeltje ter wereld. Dit kleine, kleurrijke vogeltje, waarvan er wel 300 soorten zijn, heeft een unieke eigenschap: hij kan als enige vogel achteruit vliegen. Kolibries kunnen wel 100 keer per seconde met hun vleugels slaan. Daarnaast zijn deze vogeltjes snel, behendig en leven ze intensief. Het is een vogeltje dat van bloem naar bloem springt en altijd op zoek is naar de zoetste nectar.

 

We vinden deze vogel een mooi symbool voor onze praktijk. Samen met onze cliënten gaan we immers op zoek naar wat kleur geeft in hun leven en is ons doel hun veerkracht en aanpassingsvermogen te versterken. We zijn ervan overtuigd dat iedere cliënt die we ontmoeten uniek is. Samen willen wij op zoek gaan naar wat nodig is om de vleugels te durven en kunnen spreiden. Hoewel de Kolibrie ook symbool staat voor onafhankelijkheid, vinden wij het zeer belangrijk te zoeken naar welke krachten er in het gezin of ruimere context aanwezig zijn die we optimaal kunnen benutten om meer aandacht te krijgen voor én meer te kunnen genieten van de mooie dingen in het leven. Wat we tenslotte ook nog mee willen geven, is dat we, waar nodig, ook even ‘achteruit vliegen’ om aan de slag te gaan met zaken uit het verleden die mogelijk het huidig functioneren mee bepalen.


‘Een vogel is nooit bang dat de tak breekt, want hij vertrouwt niet op de tak, maar op zijn vleugels.’Elke Keysers

°1976


Opleiding(en)

 

Gegradueerde Assistent in de Psychologie (Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen)

Postgraduaat Gedragscounseling (Thomas More Antwerpen)

Triple P (jonge kinderen en tieners)

Act basisopleiding (Act Academie)

Verbindende communicatie introductie (Thomas More)

 

Doelgroep

 

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 8-21 jaar

Ouders

 

Problematieken

 

Moeilijkheden in (sociale) relaties (ouder-kind, leeftijdsgenoten, broers/zussen,…)

Negatief zelfbeeld

Angsten

Depressieve stemming

Opvoedingsvragen

 

Aanbod

 

Psychologische begeleiding

Ouderbegeleiding

 

Wat is het verschil tussen een psycholoog en psychologisch consulente?

 

Als psychologisch consulente ga ik me vooral richten op het hier en nu functioneren te verbeteren. Dit betekent dat ik vooral probeer vaardigheden aan te leren om beter met de problemen te kunnen omgaan. Dit kan zowel betekenen anders leren denken (vb. minder last van negatieve gedachtes) of anders leren handelen in bepaalde omstandigheden (vb. assertiever worden) of dingen anders te doen zodat je je beter voelt.

Een psycholoog/gedragstherapeut is gespecialiseerd in meer complexe problematieken en gaat behandelingsgericht te werk (vb. bekijken op welke manier traumatische gebeurtenissen verwerkt kunnen worden).

Wanneer blijkt dat de problemen bij uw kind complexer, hardnekkiger of ernstiger zijn, en dus beter door een psycholoog behandeld worden, kan er steeds vlot naar de psycholoog in onze praktijk verwezen worden. 


Katleen Van Bavel

°1976


Opleiding(en)


Licentiaat in de klinische psychologie, optie kinderen en jongeren (KU Leuven)
Licentiaat in de orthopedagogie, optie gedragsproblemen en mentale handicap (KU Leuven)
Cognitieve gedragstherapie (UGent)
Postacademische Vorming Klinische Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren (KU Leuven)
Jaaropleiding Systeemtherapeutisch werken met het Hechtingsperspectief (Rapunzel)
EMDR basismodules en verdiepende modules (Integrativa)
Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (Act Academie)
Opleiding ACT4Kids (Act Academie)

 

Doelgroep

 

Kinderen, jongeren en hun ouders; leeftijd 6-18 jaar.
Jongvolwassenen (transitieleeftijd); afhankelijk van de hulpvraag

Problematieken


Angsten
Depressieve gevoelens en gedachten
Negatief zelfbeeld
Moeilijkheden in sociale contacten
Gedragsproblemen
Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS…)
Verwerking van aangrijpende gebeurtenissen en trauma’s (echtscheiding, verlies…)

 

Aanbod

 

Eerstelijnspsychologische zorg:

  • Psychologische ondersteuning: kortdurend traject (maximum 10 sessies) gericht op behoud of herstel van psychisch welzijn (doel = stabiliseren).
  • Psychologische behandeling: er is sprake van een onderliggende psychische aandoening; traject gericht op het opheffen/verminderen van de psychische klachten (maximum 20 sessies)

 

Psychotherapie:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR-behandeling


Afname intelligentie-onderzoek mogelijk, los van begeleiding of behandeling. Voor aanvragen intelligentie-onderzoek dient geen wachtlijst doorlopen te worden. 

Contactgegevens: 

Locatie Praktijk: Rombout Keldermansstraat 5, 2320 Hoogstraten


Elke Keysers

groepspraktijkelkekeysers@gmail.com

tel. 0475/62.13.11

Tarief: 55 euro


Katleen Van Bavel

groepspraktijkkatleenvanbavel@gmail.com

tel. 0479/76.14.62

Tarief: 70 euro of via de conventie Psychologische Zorg

Tarief intelligentie-onderzoek: 200 euro voor afname, scoring en verslag. 


Aanmelden kan via mail of telefonisch.